Arsenał Kultury w Gorzowie Wielkopolskim – praca konkursowa